Lens Roses Boeken
De zoektocht naar de zwarte roos
Een onmisbare referentie in de bibliotheek van elke rozenliefhebber! Het mysterieuze verhaal van de meer dan 4 eeuwen oude zoektocht naar de zwarte roos. Bestaat de zwarte roos? Heeft ze wel ooit bestaan? De volledige geschiedenis van deze edele bloem, gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek, toont aan dat men al op zoek was naar de zwarte roos in de allervroegste botanische geschriften. Vandaag gaan rozenkwekers uit alle windstreken nog steeds verder met selecteren … 'De zoektocht naar de zwarte roos' is een prestigieuze uitgave van 43 cm hoog en 31 cm breed met schitterende artistieke foto’s van zowel oude als hedendaagse rozen. In een erg hoogwaardige uitvoering schitteren prachtige oude kleurtekeningen van donkere rozen. Vooraanstaande floristen met wereldfaam brengen unieke creaties met deze precieuze bloem.
Uitbundig bloeiende rozen, de mooiste moschata van Lens
Moschatahybriden zijn de rozen van deze eeuw: ze zijn onderhoudsvriendelijk en gezond, en ze bloeien lang en uitbundig.
Onze passie: rozen en vooral de Moschata rozen willen we met u delen. Moschatas van Alden Biesen tot Woody, van Lambert (DE) en Pemberton (UK) tot Lens (BE), ... kortom een boeiend overzicht van de geschiedenis, de kenmerken, de toepassing in de tuin, de snoei en vooral de vele waardevolle soorten komen aan bod.
Une fabuleuse foison de Roses - Les plus beaux moschata de Lens Roses
Les hybrides de moschata sont les rosiers du 21ème siècle : ils sont sains, demandent peu d'entretien et leur floraison est longue et abondante.
Nous voulons partager notre passion avec vous : les roses et spécialement les moschata allant de Alden Biesen à Woody, de Lambert (DE) et Pemberton (UK) jusqu’à Lens (BE), bref un aperçu passionnant d’histoire, de caractéristiques, de possibilités au jardin et de taille. Un aperçu où vous retrouverez les nombreuses variétés que vous aimez.
Natuurlijke tuinen
Een samenspel van vormen, structuren en planten door Marc Vermeulen.
De planten voor ieders tuin
Scherp je plantenkennis met deze onmiskenbare gids!
Een hands-on standaardwerk dat elke tuinier - waaronder ook de professional- wapent met een basiskennis van 250 planten die het in ieders tuin schitterend zullen doen.
Samengesteld door botanici, plantenkwekers en groenexperts uit de sector.
The quest for the black rose
The ultimate reference in every rose lover's library!
The mysterious story of a more than 4 century old quest for the black rose. Does the black rose exist, or has it ever existed? The complete history of this noble flower, based on authentic research, shows that the quest for the black rose goes back to the very earliest botanical writings. The Quest for the Black Rose is a prestigious edition of 43 by 31 centuries with splendid artistic photographs of old and contemporary roses. This utmost high-quality book also contains beautiful old colour drawings of dark roses.
Prominent florists of world renown show creations with this unique flower.